cng verejna plnicka

CNG Košice
Areál DPMK, Hornádska
040 01 Košice
+421850111500


 

cng verejna plnicka

CNG Zvolen
Balkán 105/53
960 01 Zvolen
+421455313912


 

cng verejna plnicka

CNG Banska Bystrica
Kremnička
974 05 Banská Bystrica
+421850111500


 

cng verejna plnicka

CNG Dunajská Streda DS-CAR
Ul, Istvána Gyurcsóa 5552/36
929 01 Dunajská Streda
+421905949335


 

cng verejna plnicka

CNG Žilina
Závodská cesta
010 01 Žilina
+421850111500


 

cng verejna plnicka

CNG Nové Mesto nad Váhom
Ľudmily Podjavorinskej 10
915 01 Nové Mesto nad Váhom
+421850111500


 

cng verejna plnicka

CNG Nitra
Bratislavská
949 01 Nitra
+421850111500


 

cng verejna plnicka

CNG Michalovce
Plynárenská
071 01 Michalovce
+421850111500


 

cng verejna plnicka

CNG Komárno
Novozámocká cesta 3074
945 01 Komárno
+421850111500


 

cng verejna plnicka

CNG Bratislava
Prístavná 5823
821 09 Bratislava-Ružinov-Ružinov
+421850111500


 

cng verejna plnicka

CNG Bratislava
Pri dvore 13220
831 04 Nové Mesto
+421850111500


 

cng verejna plnicka

CNG Banská Bystrica
Partizánska cesta 85
97401 Banská Bystrica
+421484135006


 

súkromné plničky - bez možnosti verejného tankovania


 

cng sukromna plnicka

CNG Košice
súkromná plnička
Severné nábrežie
040 01 Košice


 

cng sukromna plnicka

CNG Trnava
súkromná plnička
Trstínska cesta
91701 Trnava


 

cng sukromna plnicka

CNG Prievidza
súkromná plnička
Priemyselný obvod
971 01 Prievidza


 

cng sukromna plnicka

CNG Bratislava
súkromná plnička
Jána Jonáša
841 07 Devínska Nová Ves


 

cng sukromna plnicka

CNG Senec
súkromná plnička
Šamorínska
903 01 Senec


 

cng sukromna plnicka

CNG Banská Bystrica
súkromná plnička
Kremnička
974 05 Banská Bystrica